Βίντεο για τρόπους ηλέκτρισης σωμάτων στην καθημερινή ζωή

Παρακάτω έχουμε προσθέσει κάποια βίντεο για πειράματα που σχετίζονται με όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο της Φυσικής της Γ’ Γυμνασίου, στο κεφάλαιο 1.Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 

 

Τα πειράματα αυτά είναι αναρτημένα και στο κανάλι μας στο youtube.

 

Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε περισσότερο τα παρακάτω πειράματα, σας δίνουμε παρακάτω πληροφορίες για τις βασικές συσκευές που χρησιμοποιούμε σε αυτά

Η μηχανή Wimshurst

H Wimshurst είναι μια μηχανή που παράγει ηλεκτρικό φορτίο. 
Σε αυτήν υπάρχουν δύο πλαστικοί δίσκοι που μπορούν να περιστρέφονται χειροκίνητα, με αντίθετη μεταξύ τους φορά, μέσω συστήματος ιμάντων. 
Αν περιστρέψουμε τους δίσκους παράγονται ηλεκτρικά φορτία που μπορούν να μεταφερθούν σε συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τη μηχανή. Εμείς, σε κάποια από τα πειράματα τη συνδέουμε με ηλεκτρικά θύσανα και έτσι μεταφέρουμε ηλεκτρικό φορτίο από τη μηχανή στα ηλεκτρικά θύσανα.

Ηλεκτρικό θύσανο

Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων, πρέπει να σκέφτεστε το φορτισμένο ηλεκτρικό θύσανο σαν ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο.

Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αν ένα σώμα είναι ηλεκτρικά φορτισμένο χρησιμοποιούμε μια συσκευή που ονομάζεται ηλεκτροσκόπιο.

Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, όταν ακουμπάμε ένα φορτισμένο σώμα πάνω στο ηλεκτροσκόπιο, τα μεταλλικά φύλλα του εκκρεμούς αποκλίνουν από την αρχική θέση τους.

Απόκλιση των φύλλων του ηλεκτρικού εκκρεμούς λόγω φορτισμένου σώματος

Στο πρώτο πείραμα δημιουργούμε ένα δικό μας ηλεκτρικό εκκρεμές με καλαμάκι! To καλαμάκι αποκλίνει από την αρχική του θέση, όπως ακριβώς κάνουν και τα φύλλα του ηλεκτρικού εκκρεμούς για να μας δείξουν την ύπαρξη ηλεκτρικού φορτίου. Δείτε το παρακάτω.

Στο δεύτερο πείραμα παρατηρούμε τις δυναμικές γραμμές (νήματα του ηλεκτρικού θύσσανου) όταν το ηλεκτρικό θύσσανο φορτίζεται. Αυτές είναι και οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται γύρω από σημειακό ηλεκτρικό φορτίο.

Στο τρίτο βίντεο, με τη βοήθεια της μηχανής Wimhurst φορτίζουμε με αντίθετο ηλεκτρικό φορτίο δύο ηλεκτρικά θύσσανα και παρατηρούμε ότι αυτά έλκονται μεταξύ τους (έλκονται τα νήματα τους). Τα νήματα τους μας δείχνουν και τις δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου που σχηματίζεται εξαιτίας των δύο θύσσανων.

Στο τέταρτο βίντεο, με τη βοήθεια της μηχανής Wimhurst φορτίζουμε με το ίδιο ηλεκτρικό φορτίο δύο ηλεκτρικά θύσσανα και παρατηρούμε ότι αυτά απωθούνται μεταξύ τους (απωθούνται τα νήματα τους). Τα νήματα τους μας δείχνουν και τις δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου που σχηματίζεται εξαιτίας των δύο θύσσανων.

Στο πέμπτο πείραμα θα δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε δύο ηλεκτρικούς αγωγούς να παίζουν μεταξύ τους πινκγκ πονγκ!Αρχικά φορτίζουμε τους δύο αγωγούς με αντίθετο ηλεκτρικό φορτίο με τη βοήθεια της μηχανής Wimshurst. Στη συνέχεια τοποθετούμε ένα αγώγιμο μπαλάκι πάνω στον έναν από τους δύο αγωγούς. Το μπαλάκι αποκτά φορτίο ίδιο με αυτό του αγωγού λόγω επαφής και έλκεται από τον άλλο αγωγό. Όταν ακουμπά στον δεύτερο αγωγό αποκτά ίδιο φορτίο με αυτόν και έλκεται από τον πρώτο αγωγό. Έτσι το μπαλάκι πάει ξανά και ξανά από τον έναν αγωγό στον άλλο. Οι δύο αγωγοί παίζουν μεταξύ τους πινγκ-πονγκ!

Στο έκτο και τελευταίο πείραμα φορτίσαμε ένα μπαλόνι με τριβή και καθώς πλησιάσαμε το μπαλόνι στον στον τοίχο, ο τοίχος ηλεκτρίστηκε με επαγωγή και το μπαλόνι κόλλησε πάνω του.

Πόσο σας άρεσε η σελίδα μας με τα πειράματα με ηλεκτρικά φορτία,ηλέκτριση και φόρτιση;

View Results

Loading ... Loading ...