Σκέδαση του φωτός

Τι είναι η σκέδαση του φωτός και πως προκαλείται;

Στη Φυσική και ιδιαίτερα στην Οπτική, σκέδαση του φωτός ονομάζεται ο διασκορπισμός των φωτεινών ακτίνων όταν προσπέσουν σε μικροσκοπικά σωματίδια, έτσι ώστε να διαχέονται (διαδίδονται προς όλες τις κατευθύνσεις) στον χώρο χωρίς να φαίνονται.

Η σκέδαση είναι αποτέλεσμα της ανάκλασης που γίνεται πολλές φορές προς διάφορες κατευθύνσεις. Πρόκειται ουσιαστικά, για απορρόφηση του φωτός και επανεκπομπή του από τα μικροσκοπικά σωματίδια πάνω στα οποία προσπίπτει.

σκέδαση

Για την ανάκλαση του φωτός μπορείτε να μάθετε αν κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Ο ουρανός είναι μπλε εξαιτίας της σκέδασης του φωτός. Μπορείτε να μάθετε για αυτό στο παρακάτω βίντεο.

Περισσότερα για το συγκεκριμένο φαινόμενο μπορείτε να μάθετε και αν κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *