Σύγκρουση σωμάτων

Η σύγκρουση (ή κρούση) δύο σωμάτων είναι συνήθως το φαινόμενο κατα το οποίο δύο σώματα έρχονται σε επαφή μεταξύ τους και το ένα επηρεάζει την κίνηση του άλλου. Όσο διαρκεί η σύγκρουση, το ένα σώμα ασκεί δύναμη στο άλλο.

σύγκρουση

Αντί να μελετήσουμε ξεχωριστά το ένα από το άλλο, μπορεί να μελετήσουμε τα δύο σώματα ως ένα σώμα που θα είναι το σύστημα των δύο σωμάτων.

Π.χ, μπορούμε να μελετήσουμε το σύστημα αυτοκίνητο-οδηγός αυτοκινήτου αντί να μελετήσουμε ξεχωριστά το αυτοκίνητο από τον οδηγό.

Θεωρούμε ότι σε κάθε σύγκρουση διατηρείται η ορμή του συστήματος των συγκρουόμενων σωμάτων.

Τι εννοούμε όταν λέμε ότι η ορμή του συστήματος των συγκρουόμων σωμάτων διατηρείται κατά τη σύγκρουση τους;

Η ορμή ενός σώματος ορίζεται ως το φυσικό διανυσματικό μέγεθος που έχει μέτρο ίσο με το γινόμενο της μάζας και της ταχύτητας του και κατεύθυνση ίδια με την κατεύθυνση της ταχύτητας του. 

Η ορμή του συστήματος των σωμάτων θα είναι το άθροισμα των ορμών των σωμάτων που περιλαμβάνονται στο σύστημα.

Άρα κατά τη σύγκρουση τους, αλλάζει η ορμή του καθενός από τα συγκρουόμενα σώματα αλλά παραμένει σταθερό το άθροισμα τους.

 

Διακρίνουμε δύο βασικά είδη κρούσεων, τις ελαστικές κρούσεις και τις πλαστικές κρούσεις.

Η κινητική ενέργεια είναι η ενέργεια που έχει ένα σώμα όταν κινείται και η κινητική ενέργεια του συστήματος είναι ίση με το άθροισμα των κινητικών ενεργειών των σωμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Οι ελαστικές κρούσεις είναι οι κρούσεις κατα τις οποίες παραμένει σταθερή η κινητική ενέργεια του συστήματος των συγκρουόμενων σωμάτων.

σύγκρουση

Αντίθετα, στις πλαστικές κρούσεις δεν παραμένει σταθερή η κινητική ενέργεια του συστήματος.

 

Παρακάτω σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε δικές σας κρούσεις στην παρακάτω προσομοίωση και να κατανοήσετε περισσότερο το φαινόμενο της κρούσης.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις κρούσεις μεταξύ των σωμάτων αν κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *