Ποτήρι του κρασιού

Γιατί το ποτήρι του κρασιού έχει το συγκεκριμένο σχήμα;

To κρασί πρέπει να πίνεται δροσερό. Γι’αυτό το ποτήρι του κρασιού έχει μακριά και λεπτή βάση.

Τα ποτήρια του κρασίου είναι κατασκευασμένα με τρόπο τέτοιο ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το χέρι μας το μέρος του ποτηριού που περιέχει στο εσωτερικό του το κρασί. Για να ισχύει αυτό αρκεί να κρατάμε το ποτήρι του κρασιού απο το κάτω μέρος του.

Γιατί όμως πρέπει να κρατάμε το ποτήρι του κρασιού με αυτόν τον τρόπο;

Aν ερχόταν σε επαφή το χέρι μας με το μέρος του ποτηριού που περιέχει το κρασί, θα μεταφερόταν θερμότητα με αγωγή απο το μεγαλύτερης θερμοκρασίας κρασί στο χαμηλότερης θερμοκρασίας κρασί. Μεταφορά θερμότητας με αγωγή έχουμε όταν δύο σώματα διαφορετικής θερμοκρασίας έρχονται σε επαφή μεταξύ τους μέχρι να αποκτήσουν τα σώματα την ίδια θερμοκρασία. Περισσότερα για αυτόν τον τρόπο μεταφοράς θερμότητας μπορείτε να μάθετε αν κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα. 

 

Αν αυξανόταν η θερμοκρασία του κρασιού, θα χάλαγε η γεύση του.

ποτήρι του κρασιού

Περισσότερα για τη θερμότητα μπορείτε να μάθετα αν κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *