Πόλωση του φωτός

Γενικά ο όρος πόλωση περιλαμβάνει ένα σύνολο φαινομένων που συνδέονται με τον προσανατολισμό κυμάτων, κυρίως εγκάρσιων ηλεκτρομαγνητικών ως προς τον άξονα διάδοσής τους. Το φως είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα, δηλαδή είναι μια διαταρραχή ενός ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. 

Είναι εγκάρσιο κύμα γιατί η διάδοση του γίνεται κάθετα στις ευθείας στις οποίες αλλάζουν το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο, όπως φαίνεται σην παρακάτω εικόνα.

Τι είναι πιο συγκεκριμένα η πόλωση του φωτός;

Σκεφτείτε ότι σε κάθε φωτόνιο, δηλαδή σωματίδιο του φωτός, η ένταση του μαγνητικού πεδίου μεταβάλλεται πάνω σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Το επίπεδο αυτό είναι οριζόντιο στην συγκεκριμένη περίπτωση όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Ένα οριζόντιο επίπεδο φαίνεται παρακάτω για να καταλάβετε καλύτερα τι εννοούμε.

Πόλωση του φωτός ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο το επίπεδο πάνω στο οποίο αλλάζει η ένταση του μαγνητικού πεδίου του φωτός είναι το ίδιο για όλα τα φωτόνια. Το φως που προκύπτει μετά την πόλωση ονομάζεται πολωμένο φως.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την πόλωση του φωτός αν κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *