Πλοίο επιπλέει στη θάλασσα

πλοίο επιπλέει

Γιατί το πλοίο επιπλέει στη θάλασα και δεν βυθίζεται;

Το πλοίο επιπλέει στη θάλασσα γιατί η πυκνότητα του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένο είναι μικρότερη από την πυκνότητα του νερού.

Για να καταλάβουμε γιατί ισχύει αυτό θα πρέπει να μάθουμε για την πλεύση και την βύθιση των σωμάτων.

 

Η βύθιση ή η πλεύση εμφανίζονται όταν ρίχνουμε ένα στερεό σώμα σε ένα υγρό.

Από τη στιγμή που το σώμα έρχεται σε επαφή με το υγρό για πρώτη φορά, του ασκείται η δύναμη του βάρους του (Β στην εικόνα) και η δύναμη απο το υγρό(Α στην εικόνα). Η δύναμη που του ασκείται απο το υγρό λέγεται άνωση.

Η δύναμη της άνωσης εξαρτάται απο την πυκνότητα του υγρού και από τον όγκο του μέρους του σώματος που είναι βυθισμένο μέσα στο υγρό.

Από όλα τα παραπάνω, μετά απο εξισώσεις Φυσικής και μαθηματικές πράξεις καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα.

Αν το σώμα έχει μεγαλύτερη πυκνότητα απο την πυκνότητα του υγρού, το σώμα βυθίζεται στο υγρό.

Αν το σώμα έχει μικρότερη πυκνότητα απο την πυκνότητα του υγρού, το σώμα παραμένει στην επιφάνεια του υγρού με ένα μόνο μέρος του βυθισμένο. Το ποσοστό του σώματος που είναι βυθισμένο είναι τέτοιο ώστε η δύναμη της άνωσης και η δύναμη του βάρους που του ασκούνται να είναι ίσες μεταξύ τους.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο για να μάθετε περισσότερα για την άνωση και την πλεύση των πλοίων.

Για να μάθετε περισσότερα για την πλεύση των σωμάτων μπορείτε να κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *