Περίθλαση του φωτός

περίθλαση

Από την περίθλαση του φωτός μπορούμε να καταλάβουμε ότι το φως είναι κύμα!

Η περίθλαση είναι ένα απο τα φαινόμενα της διάδοσης των κυμάτων. Είναι μία από τις περιπτώσεις στις οποίες το φως εκτρέπεται από την ευθύγραμμη πορεία του.

Έστω ότι το φως διέρχεται μέσα από μία λεπτή σχισμή ή οπή. Έχουμε τοποθετήσει μια οθόνη πίσω απο τη σχισμή. Θα περίμενε κανείς ότι θα εμφανιζόταν ένα απλό φωτεινό αποτύπωμα σε αυτήν που θα αντιστοιχεί στην εικόνα της οπής ή της σχισμής. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Εμφανίζεται στην οθόνη μία εικόνα που εμπεριέχει φωτεινές και σκοτεινές περιοχές σε μία μεγάλη περιοχή γύρω από τη θέση που θα έπρεπε να εμφανίζεται το φωτεινό αποτύπωμα. 

περίθλαση

Από το παραπάνω πείραμα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το φως έχει και κυματική φύση. Δηλαδή είναι μια διαταρραχή που διαδίδεται στο χώρο. Αν το κύμα είχε μόνο σωματιδιακή φύση (αποτελούταν μόνο απο φωτόνια) δεν θα παρατηρούταν αυτό το αποτέλεσμα στην οθόνη. Το αποτέλεσμα αυτό  προκύπτει απο το φαινομένο της περίθλασης.

Η περίθλαση λοιπόν είναι το φαινόμενο της διάχυσης (διάδοσης) των κυμάτων προς όλες τις κατευθύνσεις όταν αυτά συναντάνε ένα εμπόδιο ή μία οπή.

 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το φαινόμενο της περίθλασης στο παρακάτω βίντεο.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την περίθλαση του φωτός και αν κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *