Περιστροφή του δορυφόρου γύρω από τη Γη

περιστροφή του δορυφόρου γύρω από τη Γη

Οι τεχνητοί δορυφόροι της Γης γυρίζουν γύρω από τη Γη. Η περιστροφή του δορυφόρου γύρω από τη Γη γίνεται επειδή τους ασκείται βαρυτική δύναμη από τη Γη και έχουν αποκτήσει ταχύτητα κάθετη στην βαρυτική δύναμη που τους ασκεί η Γη.

Για την βαρυτική δύναμη μπορείτε να μάθετε αν κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

 

Τα χαρακτηριστικά που έχει η περιστροφική κίνηση του δορυφόρου γύρω από τη Γη

Για να δημιουργηθεί περιστροφή του δορυφόρου γύρω από τη Γη, πρέπει να του ασκηθεί μια δύναμη που θα προκαλεί αυτήν την περιστροφή. Αυτήν τη δύναμη τη λέμε κεντρομόλο δύναμη και η κατεύθυνση της πρέπει να είναι συνεχώς κάθετη στην κατεύθυνση της ταχύτητας του δορυφόρου. Τον ρόλο της κεντρομόλου δύναμης στην συγκεκριμένη περίπτωση τον έχει η δύναμη του βάρους του δορυφόρου.

περιστροφή του δορυφόρου γύρω από τη Γη

Γενικά, η κυκλική κίνηση είναι η κίνηση ενός σώματος γύρω από ένα σημείο. Για να κάνει κυκλική κίνηση ένα σώμα, πρέπει να του ασκείται μια δύναμη που θα είναι συνεχώς κάθετη στην ταχύτητα του. Η δύναμη αυτή θα πρέπει να έχει πάντα κατεύθυνση προς το κέντρο της κυκλικής του τροχιάς.

Η ταχύτητα του θα είναι τότε συνεχώς εφαπτόμενη στον κύκλο που διαγράφει.

Για να μάθετε περισσότερα για την κυκλική κίνηση μπορείτε να κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *