Ουράνιο τόξο

Το ουράνιο τόξο δημιουργείται όταν το φως του ήλιου απλώνεται πάνω σε σταγονίδια νερού, τα οποία αιωρούνται ακόμα στον ουρανό. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρχει ταυτόχρονα βροχή και ήλιος.

Παρακάτω θα περιγράψουμε με περισσότερες λεπτομέρειες το φαινόμενο της δημιουργίας του ουράνιου τόξου και τα αίτια της δημιουργίας του.

 

 

Γιατί για να σχηματιστεί το ουράνιο τόξο πρέπει να υπάρχει ήλιος και βροχή;

Όταν υπάρχει βροχή, υπάρχουν σταγονίδια νερού που αιωρούνται στον ουρανό.

Το φως του ήλιου περιλαμβάνει περισσότερες απο μία φωτεινές ακτίνες. Κάθε μία απο αυτές,έχει το δικό της χρώμα. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι έχει γίνει ανάμειξη των χρωμάτων και από αυτήν έχει προκύψει λευκό χρώμα.

 

Αν το λευκό φως προσπέσει στις σταγόνες της βροχής,οι φωτεινές ακτίνες ανακλώνται στο πίσω μέρος των σταγόνων και στη συνέχεια τα χρώματα παύουν να είναι αναμειγμένα και το ένα διαχωρίζεται από το άλλο. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση που το φως του ήλιου προσπίπτει σε ένα γυάλινο πρίσμα.

Ο διαχωρισμός των φωτεινών ακτίνων οφείλεται στη διαφορετική πορεία που ακολουθεί η κάθε μια απο αυτές μετά απο την πρόσπτωση τους στην επιφάνεια του πρίσματος.

 

Η αλλαγή της πορείας της κάθε φωτεινής ακτίνας εξαρτάται απο το χρώμα της και ονομάζεται διάθλαση της φωτεινής ακτίνας. Κατά τη διάθλαση της φωτεινής ακτίνας, αλλάζει το μέσο διάδοσης της φωτεινής ακτίνας.

 

Η αλλαγή της διεύθυνσης (πορείας) του φωτός, όταν  αλλάζει μέσο διάδοσης ονομάζεται γενικά διάθλαση του φωτός.

Παρακάτω φαίνεται η αλλαγή πορείας των φωτονίων των ακτίνων που διαθλώνται όταν προσπίπτουν στη διαχωριστική επιφάνεια που παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο διαφορετικών μέσων διάδοσης τους.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο που αναφέρεται στη διάθλαση του φωτός.

Για να μάθετε περισσότερα για το ουράνιο τόξο μπορείτε να κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *