Ουρανός: γιατί είναι μπλε;

ουρανός

Πάνω από την επιφάνεια της Γης υπάρχει η  ατμόσφαιρα της. Τα μόρια του ατμοσφαιρικού αέρα είναι κυρίως μόρια οξυγόνου και αζώτου. Όπως θα δούμε παρακάτω, τα μόρια αυτά καθορίζουν το χρώμα που έχει ο ουρανός.

O Ήλιος εκπέμπει ακτινοβολία. Πριν φτάσει στη Γη και στα μάτια μας, η ακτινοβολία αυτή συγκρούεται ξανά και ξανά με τα μόρια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα της.

 

Για να μάθετε τον λόγο για τον οποίο ο Ήλιος εκπέμπει ακτινοβολία, μπορείτε να κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Το φως είναι κύμα, δηλαδή είναι μια διαταρραχή που διαδίδεται στο χώρο. Ένα από τα χαρακτηριστικά του κύματος είναι το μήκος κύματος. Υπάρχει κάποιος πολύ πιο αυστηρός και σωστός ορισμός του μήκους κύματος. Αλλά στα πλαίσια της περιγραφής που κάνουμε, αρκεί να γνωρίζετε ότι το μήκος κύματος της φωτεινής ακτίνας είναι κάποιο μήκος που καθορίζει το χρώμα της. Δηλαδή το κίτρινο φως θα έχει διαφορετικό μήκος κύματος από το κόκκινο φως. 

Το ηλιακό φως περιλαμβάνει όλα τα γνωστά χρώματα, άρα περιλαμβάνει και διάφορα μήκη κύματος. Αυτό αποδεικνύεται όταν σχηματίζεται το ουράνιο τόξο.

 

Περισσότερα για το ουράνιο τόξο μπορείτε να μάθετε αν κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Λόγω του μεγέθους τους, τα μόρια της ατμόσφαιρας ανακλούν πολύ περισσότερο τα μικρά μήκη κύματος του φωτός και λιγότερο τα μεγάλα.

Η σκέδαση ουσιαστικά είναι η ανάκλαση του φωτός κατά την οποία οι ακτίνες του ανακλώνται σε διάφορες γωνίες.

Για την ανάκλαση του φωτός μπορείτε να μάθετε αν κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Παρακάτω φαίνεται το μήκος κύματος που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα χρώματα που περιλαμβάνονται στο ηλιακό φως.

Γιατί τελικά είναι μπλε ο ουρανός;

Παρατηρήστε ότι το μπλε χρώμα αντιστοιχεί στο μικρότερο μήκος κύματος του ηλιακού φωτός. Άρα, σύμφωνα με όσα είπαμε παραπάνω, ανακλάται λιγότερο σε σχέση με τα άλλα χρώματα. Όταν μια φωτεινή ακτίνα ανακλάται στην Γήινη ατμόσφαιρα, δεν φτάνει ποτέ στην επιφάνεια της Γης και στα μάτια μας. Άρα, δεν την βλέπουμε. Αντίθετα, όσες δεν  ανακλώνται, φτάνουν στα μάτια μας και τις βλέπουμε. Βλέπουμε λοιπόν κυρίως τις μπλε φωτεινές ακτίνες του Ήλιου. Για αυτό και ο ουρανός έχει χρώμα μπλε.

Για την ανάκλαση του φωτός μπορείτε να μάθετε περισσότερα αν κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *