Μαγνήτης έλκει σιδερένια αντικείμενα

μαγνήτης

Σύμφωνα με τη Φυσική, μαγνήτης ονομάζεται  οποιοδήποτε υλικό ή σώμα, συνήθως μεταλλικό, που δημιουργεί μαγνητικό πεδίο στον περιβάλλοντα χώρο.

Στην πράξη, καταλαβαίνουμε ότι έχει δημιουργηθεί μαγνητικό πεδίο γύρω από ένα μαγνήτη επειδή αυτός ασκεί δύναμη σε άλλα σώματα, όπως σε μικρά κομμάτια σιδήρου χωρίς να έρχεται σε επαφή με αυτά.

μαγνήτης

Τι είναι ο φυσικός και τι είναι ο τεχνητός μαγνήτης;

Τους μαγνήτες τους διακρίνουμε σε δύο βασικές κατηγορίες,  στους φυσικούς και στους τεχνητούς . 

Οι φυσικοί μαγνήτες αποτελούν τμήματα του ορυκτού μαγνητίτη. Ο μαγνητίτης έχει την ιδιότητα να έλκει απο απόσταση διάφορα σιδερένια σώματα. Δημιουργήθηκε εξαιτίας του μαγνητικού πεδίου της Γης.

 

Οι τεχνητοί μαγνήτες είναι συνήθως χαλύβδινοι μαγνήτες που αποκτούν μαγνητικές ιδιότητες μετά από κάποια εξωτερική επίδραση. Στους τεχνητούς μαγνήτες περιλαμβάνονται και τα μαγνητικά κράματα.

μαγνήτης

Οι τεχνητοί μαγνήτες δημιουργούνται με την βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος.

Όταν ένας καλός αγωγός του ηλεκτρισμού διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, δημιουργείται γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο είναι γενικά ο χώρος γύρω απο ένα σώμα με μαγνητικές ιδιότητες στον οποίο το σώμα αυτό ασκεί μαγνητικές δυνάμεις. Ένας μαγνήτης  ονομάζεται μόνιμος όταν διατηρεί τις μαγνητικές του ιδιότητες ακόμα και όταν δεν βρίσκεται σε εξωτερικό μαγνητικό πεδίο ενώ ένας προσωρινός μαγνήτης έχεις μαγνητικές ιδιότητες μόνο μέσα στο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο.

μαγνήτης

Απο πειράματα προέκτυψε ότι οι μαγνητικές ιδιότητες των μαγνητών εκδηλώνονται εντονότερα στις άκρες και γίνονται λιγότερο έντονες προς το μέσον αυτών.

Τα άκρα των μαγνητών όπου υπάρχουν και οι εντονότερες εκδηλώσεις του μαγνητισμού ονομάζονται μαγνητικοί πόλοι ενώ το μέσο της απόστασης μεταξύ των άκρων είναι μια ουδέτερη ζώνη όπου οι μαγνητικές ιδιότητες σχεδόν μηδενίζονται. 

Ο ένας πόλος του μαγνήτη ονομάζεται βόρειος και ο άλλος ονομάζεται νότιος πόλος του.  Όσες φορές και αν σπάσουμε ένα μαγνήτη σε δύο μέρη, από την διάσπαση του αρχικού μαγνήτη θα προκύπτουν δύο επιμέρους μαγνήτες με δύο πόλους ο καθένας.

 

μαγνήτης

Μεταξύ του βόρειου πόλου του ενός μαγνήτη και του νότιου πόλου ενός άλλου μαγνήτη υπάρχουν ελκτικές δυνάμεις. Αντίθετα, μεταξύ του βόρειου πόλου του ενός και του βόρειου πόλου του άλλου ή μεταξύ του νότιου πόλου του ενός και του νότιου πόλου του άλλου υπάρχουν απωστικές δυνάμεις.

Περισσότερα για τις μαγνητικές δυνάμεις και το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται γύρω απο μαγνήτες μπορείτε να  αντιληφθείτε αν χρησιμοποιήσετε την παρακάτω προσομοίωση.

Ένας απο τους πιο γνωστούς φυσικούς μαγνήτες είναι η Γη. Οι πυξίδες που χρησιμοποιούμε προσανατολίζονται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση εξαιτίας του μανητικού πεδίου της Γης. Μπορείτε να αντιληφθείτε περισσότερα για το μαγνητικό πεδίο της Γης στην παρακάτω προσομοίωση.  

Περισσότερα για τους μαγνήτες μπορείτε να μάθετε αν κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *