Μαγνητικά φαινόμενα

μαγνήτης
Έλξη απο μαγνήτες
μαγνητικό σκάκι
Το μαγνητικό σκάκι
μαγνητικό τρένο
Το μαγνητικό τρένο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *