Λειτουργία του ψυγείου

To ψυγείο είνσι μια ηλεκτρική συσκευή που καταφέρνει να διατηρήσει σχετικά χαμηλή την θερμοκρασία στο εσωτερικό της. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε τρόφιμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τοποθετώντας τα στο εσωτερικό του. Αν τα αφήναμε έξω από το ψυγείο θα χάλαγαν γρηγορότερα λόγω διάφορων χημικών αντιδράσεων που ευνοούνται όταν αυξάνεται η θερμοκρασία τους. Η θερμοκρασία τους θα αυξηθεί επειδή θα μεταφερθεί θερμότητα απο το περιβάλλον προς τα τρόφιμα. 

λειτουργία του ψυγείου

Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η λειτουργία του ψυγείου;

Το ψυγείο αντλεί τη θερμότητα από το εσωτερικό του και την εναποθέτει στο εξωτερικό περιβάλλον ως μια αντλία θερμότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με την κυκλοφορία ενός ρευστού εντός και εκτός του ψυγείου. 

 

Η λειτουργία του ψυγείου είναι η παρακάτω.

α)Το ρευστό είναι υγρό και εισάγεται στο ψυγείο υπό πολύ χαμηλή πίεση. Η χαμηλή πίεση μετατρέπει το υγρό σε αέριο και επιπλέον μειώνει τη θερμοκρασία του αερίου (σύμφωνα με την καταστατική εξίσωση των αερίων), ώστε να γίνει πιο κρύο από τα προϊόντα που υπάρχουν μέσα στο ψυγείο. 

 

β)Το αέριο κυκλοφορεί μέσα στο ψυγείο. Επειδή είναι ψυχρότερο, η θερμότητα ρέει αυθόρμητα στο αέριο, μειώνοντας τη θερμική ενέργεια των προϊόντων. Αργότερα το αέριο εξέρχεται από το ψυγείο υπό υψηλότερη πίεση, στην ίδια πίεση που βρισκόταν αρχικά και διοχετεύεται στη σχάρα που βρίσκεται πίσω από το ψυγείο. 

 

γ)Το αέριο ξαναγίνεται υγρό, αλλά αυτό το υγρό περιέχει τη θερμική ενέργεια που απορρόφησε, άρα έχει υψηλότερη θερμοκρασία από το περιβάλλον. Η θερμότητα ρέει αυθόρμητα από το υγρό διαμέσου της σχάρας στο περιβάλλον, ώστε η θερμική ενέργεια του αερίου να μειωθεί όπως και η θερμοκρασία του. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε ένας κύκλος κυκλοφορίας του υγρού. 

 

Η λειτουργία του ψυγείου στηρίζεται στον δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο και στους νόμους των αερίων. Περισσότερα για αυτούς μπορείτε να μάθετε αν κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Αυτός ο κύκλος είναι συνεχής, δηλαδή ένα μέρος του ρευστού είναι μέσα στο ψυγείο, ένα άλλο μέρος στη σχάρα, ένα άλλο μέρος εξέρχεται και ένα άλλο εισέρχεται ταυτόχρονα. Το τελικό αποτέλεσμα αυτού του κύκλου είναι η μεταφορά της θερμότητας από το εσωτερικό του ψυγείου στο εξωτερικό περιβάλλον.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το ψυγείο αν κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *