Καλοριφέρ: γιατί μας ζεσταίνει;

καλοριφέρ

H θερμότητα μεταφέρεται από το καλοριφερ στο χέρι μας επειδή το καλοριφερ βρίσκεται σε υψηλότερη θερμοκρασία. Η μεταφορά της θερμότητας γίνεται με μεταφορά και το αποτέλεσμα της είναι να ζεσταίνεται το χέρι μας.

Τι ακριβώς συμβαίνει όταν η θερμότητα μεταφέρεται από το καλοριφέρ προς το περιβάλλον του με μεταφορά;

Στα υγρά και στα αέρια, η μεταφορά είναι συνήθως ο καλύτερος τρόπος για να μεταφερθεί η θερμότητα. Ο συγκεκριμένος τρόπος μεταφοράς θερμότητας συμβαίνει όταν περιοχές υψηλότερης θερμοκρασίας ενός υγρού ή αερίου ανέρχονται σε ύψος στο οποίο βρίσκονται περιοχές του αερίου ή του υγρού χαμηλότερης θερμοκρασίας. Καθώς συμβαίνει αυτό, οι ψυχρότερες περιοχές του αερίου ή του υγρού παίρνουν την θέση των θερμότερων περιοχών που έχουν ανυψωθεί.

Αυτός ο κύκλος έχει ως αποτέλεσμα την μεταφορά θερμότητας σε ψυχρότερες περιοχές.

καλοριφέρ

Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του καλοριφέρ, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

Η θερμότητα μπορεί να μεταφερθεί στα στερεά με αγωγή και με ακτινοβολία μέσα από οτιδήποτε επιτρέπει την διέλευση της.

Στην περίπτωση της αγωγής, η θερμότητα μεταφέρεται απο το ένα μόριο του στερεού στο άλλο όταν συγκρούονται μεταξύ τους τα μόρια του.

Στην περίπτωση της μεταφοράς θερμότητας με ακτινοβολία, δεν χρειάζεται κάποιο υλικό μέσο διάδοσης της ακτινοβολίας. Δηλαδή δεν απαιτείται η ύπαρξη μορίων του υλικού μέσου για την μετάδοση της.

Περισσότερα για αυτόν τον τρόπο μετάδοσης της θερμότητας θα μάθετε αν κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα. 

 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη θερμότητα αν κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *