Φαινομενική ανύψωση αντικειμένων

ανύψωση

Που οφείλεται η φαινομενική ανύψωση των αντικειμένων σε σχέση με το πραγματικό τους ύψος;

Η ανύψωση των αντικειμένων σε σχέση με την πραγματική τους θέση οφείλεται στην διάθλαση του φωτός που προέρχεται από αυτά τα αντικείμενα. Η διάθλαση του φωτός είναι το φαινόμενο της αλλαγής της διεύθυνσης διάδοσης του (αλλαγής της πορείας του) όταν αυτό αλλάζει μέσο διάδοσης.

ανύψωση

Έστω ότι κοιτάζουμε ένα σώμα που βρίσκεται μέσα στο βυθό της θάλασσας. Για να το δούμε, οι οπτικές ακτίνες που προέρχονται από αυτό (αφού ανακλαστούν σε αυτό),  διαδίδονται στο νερό της θάλασσας μέχρι να φτάσουν στην επιφάνεια που διαχωρίζει το νερό απο τον αέρα. Τότε, οι φωτεινές ακτίνες  διαθλώνται.

Για να δούμε το σώμα, προεκτείνουμε τις φωτεινές ακτίνες και όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα οι προεκτάσεις των φωτεινών ακτίνων φτάνουν  σε διαφορετικό ύψος από αυτό στο οποίο βρίσκεται το σώμα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω προσομοίωση για να κατανοήσετε περισσότερο το φαινόμενο της διάθλασης.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το φαινόμενο της διάθλασης στο παρακάτω βίντεο.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη διάθλαση του φωτός και αν κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *