Δημιουργία της σκιάς

Που οφείλεται η δημιουργία της σκιάς των σωμάτων;

Τα σώματα στα οποία το φως διαδίδεται με την ίδια ταχύτητα προς όλες τις κατευθύνσεις λέγονται ισότροπα. H σκιά μας σχηματίζεται πίσω από το σώμα μας επειδή αυτό διακόπτει την πορεία του φωτός κατά την ευθύγραμμη διάδοση του μέσα σε ένα ισότροπο μέσο. Για να μάθετε για την διάδοση του φωτός, πρέπει να κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Σκιά γενικά ονομάζεται περιοχή του χώρου που σχηματίζεται πίσω από ένα αδιαφανές σώμα. H δημιουργία της σκιάς οφείλεται στην διακοπή της πορείας του φωτός από αυτό. 

Συνήθως διακρίνονται δύο είδη σκιάς τη κύρια σκιά και τη παρασκιά. Και οι δύο δημιουργούνται από την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός μέσα σ΄ ένα ισότροπο μέσο και φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.

 

δημιουργία της σκιάς

Το μέγεθος της σκιάς εξαρτάται από το μέγεθος της φωτεινής πηγής και την απόστασή της από το αδιαφανές σώμα. Όσο μικρότερη είναι η πηγή φωτισμού σε σχέση με το εμπόδιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η  σκιά. Αντίθετα όσο μεγαλύτερη είναι η πηγή σε σχέση με το μέγεθος του εμποδίου, τόσο μικρότερη είναι η σκιά. Όταν η φωτεινή πηγή είναι σημειακή, δηλαδή αμελητέων διαστάσεων σε σχέση με την απόσταση και των διαστάσεων του αδιαφανούς σώματος (εμποδίου), τα όρια της της σκιάς, είναι έντονα φανερά και απότομα. 

δημιουργία-της-σκιάς

Επίσης, όταν μεγαλώνει η απόσταση μεταξύ φωτεινής πηγής και αδιαφανούς σώματος, μειώνεται το μέγεθος της σκιάς γιατί φτάνουν στο αδιαφανές σώμα λιγότερες φωτεινές ακτίνες. Αντίθετα, όταν μειώνεται η απόσταση μεταξύ φωτεινής πηγής και αδιαφανούς σώματος, αυξάνεται το μέγεθος της σκιάς γιατί φτάνουν στο αδιαφανές σώμα περισσότερες φωτεινές ακτίνες. 

δημιουργία-της-σκιάς

Μπορείτε να μάθετε για τις σκιές με ευχάριστο τρόπο παρέα με την Πέππα το γουρουνάκι στο παρακάτω βίντεο.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δημιουργία της σκιάς των σωμάτων και την παρασκιά αν κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *