Διάδοση του φωτός

Σύμφωνα με την αρχή του Ήρωνα, το φως διαδιδόμενο (από ένα σημείο στο αμέσως επόμενο) ακολουθεί, (οδεύοντας), την συντομότερη (χρονικά) οδό. Το φως σε ένα ισότροπο μέσο διαδίδεται ευθύγραμμα.

 

διάδοση-του-φωτός

Με ποιόν τρόπο γίνεται η διάδοση του φωτός;

Αν ανάψουμε ένα κερί σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, παρατηρούμε ότι αμέσως φωτίζονται όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα σε αυτό. Αυτό συμβαίνει επειδή το φως διαδίδεται με τον ίδιο τρόπο προς όλες τις κατευθύνσεις. Μέχρι να φτάσει στα σώματα που υπάρχουν μέσα στο δωμάτιο, η διάδοση του φωτός γίνεται στον αέρα. Λέμε ότι το μέσο διάδοσης του φωτός είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση ο αέρας.

Ισότροπο είναι το μέσο στο οποίο το φως διαδίδεται με την ίδια ταχύτητα προς όλες τις κατευθύνσεις. Το μέσο στο οποίο γίνεται η διάδοση του φωτός είναι το μέσο από το οποίο περνάει το φως μέχρι να συναντήσει κάποιο άλλο μέσο διάδοσης.

Τα σώματα στα οποία διαδίδεται το φως ονομάζονται διαφανή και μας επιτρέπουν να βλέπουμε καθαρά τα αντικείμενα που βρίσκονται πίσω απο αυτά.  

Αντίθετα, τα σώματα στα οποία δεν διαδίδεται το φως ονομάζονται αδιαφανή. 

Επειδή είναι αδιαφανή, δεν μας επιτρέπουν να βλέπουμε τα αντικείμενα που βρίσκονται πίσω απο αυτά.

Τα ημιδιαφανή σώματα αφήνουν μόνο ένα μέρος του φωτός να περάσει μέσα από αυτά και για αυτό δεν μας επιτρέπουν να βλέπουμε καθαρά τα αντικείμενα που βρίσκονται πίσω απο αυτά.

διάδοση-του-φωτός

Παρακάτω φαίνεται ένα πείραμα με το οποίο καταλαβαίνουμε ότι το φως διαδίδεται ευθύγραμμα.

Περισσότερα για τη διάδοση του φωτός μπορείτε να μάθετε αν κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *