Βρασμός του νερού

Στην καθημερινή μας ζωή έχουμε ταυτίσει το νερό με την υγρή του κατάσταση. Στην πραγματικότητα όμως οι υδρατμοί είναι απλά η αέρια φυσική κατάσταση του νερού. Η μετατροπή του νερού από την υγρή στην αέρια του κατάσταση ονομάζεται βρασμός του νερού. Η εξάτμιση του νερού είναι η μετατροπή της υγρής κατάστασης του σε αέρια μόνο στην επιφάνεια του.

Ο βρασμός του καθαρού νερού γίνεται στους 100oC.

Για ποιον λόγο συμβαίνει όμως ο βρασμός του νερού και η εξάτμιση του;

Για να μελετήσουμε το φαινόμενο του βρασμού του νερού, θα πρέπει πρώτα από όλα να γνωρίζουμε ότι στο εσωτερικό του νερού υπάρχουν μόρια.

Για να γίνει ο βρασμός του νερού, θα πρέπει να του προσφέρουμε θερμότητα. Καθώς του προσφέρουμε θερμότητα, αυξάνεται η θερμοκρασία του. Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του, αυξάνεται και η ταχύτητα των μορίων του και έτσι αυξάνεται και η απόσταση που υπάρχει μεταξύ τους. 

Από τη στιγμή που αυξάνεται η κινητική τους ενέργεια, κάποια από τα μόρια αποκτούν την δυνατότητα να ξεφύγουν απο τα υπόλοιπα μόρια του νερού. 

Καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία του νερού, τα πρώτα μόρια που αποκτούν την δυνατότητα αυτή είναι τα μόρια του νερού που βρίσκονται στην επιφάνεια του. Σκεφτείτε ότι τα μόρια αυτά είναι πιο εύκολο να ξεφύγουν γιατί δεν υπάρχουν απο πάνω τους μόρια του υγρού που να τα πιέζουν προς τα κάτω. Τότε συμβαίνει η εξάτμιση του νερού.

Στη συνέχεια, αρχίζουν να απομακρύνονται απο το υγρό και τα υπόλοιπα μόρια του νερού. Τότε συμβαίνει ο βρασμός του νερού. 

Εκτός από την υγρή και την αέρια, υπάρχει και η στερεή κατάσταση του νερού.

Πληροφορίες για αυτήν και για την μετατροπή του νερού από την υγρή στην στερεή κατάσταση μπορείτε να βρείτε αν κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Παρακάτω σας δίνεται η δυνατότητα να δοκιμάσετε άμεσα μια προσομοίωση στην οποία μπορείτε να δείτε με ποιον τρόπο κινούνται τα μόρια του νερού στην στερεή, στην υγρή και στην αέρια κατάσταση του αν κάνετε κλικ στην επιλογή “States”.

Μπορείτε επίσης να δείτε την αλλαγή της ταχύτητας της κίνησης των μορίων του νερού αν το θερμάνετε στην περίπτωση που κάνετε κλικ στην επιλογή “Phase Changes”.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το φαινόμενο του  βρασμού αν κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *