Βάρος των σωμάτων

Γιατί έπεσε το μήλο στο κεφάλι του Νεύτωνα; Τι ρόλο παίζει το βάρος του;

To μήλο έπεσε στο κεφάλι του Νεύτωνα επειδή του ασκήθηκε η δύναμη του βάρους του. Το βάρος των σωμάτων είναι η δύναμη που τους ασκείται από τη Γη. Το βάρος ενός σώματος αλλάζει από τόπο σε τόπο και εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος στο οποίο βρίσκεται το σώμα και από το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια της Γης.

βάρος

Στη Φυσική, η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να ασκούν απο απόσταση δύναμη σε άλλα υλικά σώματα λόγω της μάζας τους.

Την αντίσταση, που παρουσιάζει κάθε σώμα στη μεταβολή της ταχύτητας του ή την ποσότητα της ύλης που περιέχεται στο σώμα το ονομάζουμε μάζα του σώματος. H μάζα του σώματος δεν αλλάζει ενώ το βάρος του σώματος μπορεί να αλλάξει αν αλλάξει η απόσταση του απο το κέντρο της Γης.

Όταν δύο σώματα αλληλεπιδρούν, η δύναμη που ασκείται απο το πρώτο σώμα στο δεύτερο και η δύναμη που ασκείται απο το δεύτερο στο πρώτο έχουν το ίδιο μέτρο και αντίθετη κατεύθυνση. Όταν έλκονται, τα σώματα κινούνται με επιταχυνόμενη κίνηση προς το σώμα που τα έλκει. 

βάρος

Η δύναμη έλξης, που ονομάζεται βάρος, είναι μεγαλύτερη όταν τα σώματα είναι πλησιέστερα ή όταν έχουν μεγαλύτερη μάζα. Η βαρύτητα στη γη έλκει τα υλικά σώματα και προκαλεί την πτώση τους στην επιφάνειά της όταν αφεθούν ελεύθερα.

βάρος

Περισσότερα για το βάρος των σωμάτων μπορείτε να μάθετε αν κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *