Μπαλόνι κολλάει στον τοίχο

Πριν πλησιάσουμε το μπαλόνι στον τοίχο, το έχουμε τρίψει με ένα μάλλινο ύφασμα για να φορτιστεί. Στη συνέχεια πλησιάζουμε το μπαλόνι στον τοίχο και ο τοίχος ηλεκτρίζεται με επαγωγή. Για αυτό και ο τοίχος έλκει το μπαλόνι. Παρακάτω φαίνεται και ο τρόπος με τον οποίο καταλαβαίνουμε με την βοήθεια ηλεκτροσκοπίου ότι μια ράβδος είναι ηλεκτρικά φορτισμένη. Παρατηρούμε ότι τα φύλλα του ηλεκτροσκοπίου ανοίγουν. Αυτό συμβαίνει επειδή αποκτούν φορτίο ίδιο με αυτό της ράβδου. Για να καταλάβουμε καλύτερα αυτά τα φαινόμενα, θα πρέπει να αποκτήσουμε κάποιες βασικές γνώσεις για την ηλέκτριση.

Με ποιον ακριβώς τρόπο φορτίζεται το μπαλόνι; Πως ακριβώς ηλεκτρίζεται ο τοίχος;

Ηλέκτριση είναι η διαδικασία με την οποία ένα σώμα αποκτά ηλεκτρικό φορτίο. Η ηλέκτριση προκύπτει απο την μεταφορά ηλεκτρικών φορτίων (ηλεκτρονίων, τα πρωτόνια βρίσκονται μέσα στον πυρήνα άρα δεν μετακινούνται εύκολα) από και προς το σώμα. Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει η ηλέκτριση είναι οι παρακάτω.
α)με επαφή, μπορεί να γίνει αν ακουμπήσουμε ένα φορτισμένο σώμα με ένα άλλο και τότε αυτά αποκτούν το ίδιο είδος φορτίου. 

Τα φορτία μετακινούνται από το φορτισμένο σώμα προς το αφόρτιστο γιατί απωθούνται μεταξύ τους αφού έχουν το ίδιο είδος φορτίου. Για παράδειγμα, βλέπουμε τις τρίχες από τα μαλλιά της κοπέλας στη φωτογραφία να απωθούνται μεταξύ τους μετά την φόρτιση τους.

μπαλόνι

β)με τριβή, τρίβουμε δύο σώματα που είναι αρχικά αφόρτιστα μεταξύ τους και αποκτούν διαφορετικό είδος φορτίου. Για παράδειγμα, χτενίζουμε τα μαλλιά μας τρίβοντας την χτένα πάνω τους. Η χτένα αποκτά ένα είδος φορτίου και τα μαλλιά μας ένα άλλο.

γ)με επαγωγή, πλησιάζουμε ένα φορτισμένο σώμα κοντά σε ένα άλλο αφόρτιστο, χωρίς όμως να έρθουν τα δύο σώματα σε επαφή. Η φόρτιση με επαγωγή στη περίπτωση μας σημαίνει φόρτιση από απόσταση. Το αφόρτιστο σώμα δεν αποκτά ένα είδος φορτίου, γίνεται απλά διαχωρισμός των θετικών και των αρνητικών του φορτίων. Μετά από αυτόν όμως μπορούμε να απομακρύνουμε τα αρνητικά ηλεκτρόνια και να φορτίσουμε το σώμα θετικά.

Μπορείτε να αντιληφθείτε ακόμα καλύτερα το φαινόμενο της ηλέκτρισης με επαγωγή και τριβή στην παρακάτω προσομοίωση.

Για το ηλεκτρικό φορτίο μπορείτε να μάθετε αν κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *