Το αερόστατο

Όταν αναφερόμαστε σε αερόστατο, συνήθως εννοούμε το αερόστατο θερμού αέρα, δηλαδή το αεροστατο που λειτουργεί με κάλυμμα στο εσωτερικού του οποίου υπάρχει ατμοσφαιρικός αέρας. Για να λειτουργήσει το συγκεκριμένο είδος αερόστατου, θερμαίνεται ο αέρας από κάποια πηγή θέρμανσης, συνήθως μια ελεύθερη φλόγα.

Όταν θερμαίνεται ο ατμοσφαιρικός αέρας, δημιουργείται δύναμη άνωσης ικανή να ανυψώσει το αερόστατο.

Η άνωση είναι η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα που βρίσκεται ολόκληρο ή μερικώς βυθισμένο μέσα σε ένα υγρό ή αέριο σώμα. Η ύπαρξη της οφείλεται στην διαφορά πίεσης που υπάρχει μεταξύ δύο από τις επιφάνειες του σώματος.

H δύναμη αυτή είναι πάντα κατακόρυφη, με φορά προς τα πάνω και για να είναι ικανή να μετακινήσει ένα σώμα προς τα πάνω, πρέπει να είναι μεγαλύτερη απο το βάρος του. Το αερόστατο βρίσκεται μέσα στον αέρα και για να ανυψωθεί, θα πρέπει να του ασκηθεί απο τον αέρα μια δύναμη μεγαλύτερη απο το βάρος του. Για να το πετύχουμε αυτό, θερμαίνεται ο αέρας που υπάρχει στο εσωτερικό του καλύμματος του αερόστατου. Με αυτόν τον τρόπο αποκτά λόγω θέρμανσης μικρότερη πυκνότητα από τον σχετικά κρύο αέρα που υπάρχει έξω από το αερόστατο. Η πίεση του θερμού αέρα είναι μεγαλύτερη από την πίεση του ψυχρού και έτσι ασκείται στο αερόστατο μια αρκετά μεγάλη δύναμη άνωσης, ικανή για να το ανυψώσει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *