ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΦΥΣΙΚΟΣ-web designer

καθηγητής σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική και στη Διδακτική των Φυσικών επιστημών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *